fbpx
Gå til innhold

Generelle regler

Lavkarittet arrangeres i henhold til UCI’s (det internasjonale sykkelforbundet) MTB reglement og NCF’s lover og regler. Rittet har i tillegg eget rittregelement som følger under.

Deltakerne må følge arrangørens instrukser og spesielle rittregler gjennom hele rittet. Deltakere må rette seg etter arrangørens krav om å avbryte rittet. Dette gjelder dersom man kommer etter oppsatte sperretider eller andre sikkerhetsårsaker. Det er ikke lov å starte i en annen person sitt navn.

Trafikkregler og skiltanvisninger må følges. Ta hensyn til naturen, andre deltakere og tilskuere. Startnummeret skal festes på styret etter anvisning.

Alle sykler som brukes i en hver terrengkonkurranse, skal kun ha framdrift ved
menneskelig kraft. Det er forbudt å bruke dekk med metallskruer eller pigger. Syklene må være utstyrt med hjul med lik diameter, foran og bak, som ikke er større enn 29 tommer. Det er forbudt å montere utstyr for temporitt eller landeveiskonkurranser. Bukkestyre/ cyklocross er ikke tillatt.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å bruke «lyd på øret» (mp3 spiller eller lignende). CE-godkjent hjelm er påbudt.

Deltakere som er på registrerte UCI-lag må stille i eliteklassene. Alle må ha gyldig lisens utstedt av det Nasjonale Sykleforbund tilknyttet UCI. Denne må benyttes ved registrering. Hvis lisensen ikke kan benyttes som identifikasjon, må annen identifikasjon benyttes.

Raskeste sykkellist i Tur eller Elite vinner Lavkarittet. Ellers premiering i eliteklasser.

Lisens/forsikring
Alle som er 13-79 år må ha lisens for å delta i alle typer tidtatte ritt. Vi anbefaler å tegne egen ulykkesforsikring i tillegg. Alle som er 80 år og eldre i konkurranseåret,
slipper å løse lisens. Deltakere som har aktiv lisens gjennom sykkelklubb trenger ikke engangslisens.

Lisens er ikke inkludert i startkontingenten. Alle som skal delta i Lavkarittet og Lavka30 må kjøpe engangslisens hvis de ikke har aktiv lisens. Engangslisens kan kjøpes ved påmelding.

Dersom ulykke/skade inntreffer under rittet, sørg for å ta kontakt med rittets sanitetspersonell/lege. Dersom skaden blir en forsikringssak er det viktig at den er innrapportert.

Miljø
Det er nulltoleranse for forsøpling langs traseen. Ta med søppel til nærmeste matstasjon eller målområde. Forsøpling langs traseen blir straffet med 15 minutter tillegg i tid.

Protest
Protesten skal være skriftlig og ett gebyr på kr. 300,- skal betales når protesten
leveres inn i sekretariatet på Skibotnhallen.

Følgende frister gjelder for innlevering av protest:

  • Mot forhold i rittet: må leveres senest 15 minutter etter at siste deltaker har
    passert mål.
  • Mot resultatlisten: må leveres senest 30 minutter etter at resultatlisten er
    offentliggjort.
  • Det er ingen ankemulighet på juryens avgjørelse.

Avlysning
Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen «force majeure», beholder arrangør startkontingenten.

Refusjon av startkontingent
All påmelding er bindende. Ingen del av startkontingenten blir refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker (sykdom osv.) ikke kan delta.

Bilder/film
I arrangementet er det fotografer ute i løyper og traseer for å ta bilder av arrangementene. Bildene kan bli benyttet i kommersiell sammenheng – som annonser og reklamekampanjer. Presse/media og andre aktører kan også benytte disse bildene. Dersom du som deltaker ønsker å reservere deg mot slik bruk, ta kontakt med sekretariatet!

Startnummer
I startnummerposen finner du ett startnummer som skal festes på styret som anvist. Tidtakingsbrikkene (2 stk) er festet på startnummeret.

Langesoner og teknisk støtte gjelder kun for elite klasser
Lange-/servicesoner finnes ved alle de ordinære matstasjonene. Det er matstasjoner ved Caccavannet, Rieppi og Brennfjell. Her er det sportsdrikk i beger.

Teknisk støtte er kun tillatt i de oppsatte servicesonene/langesonene. Teknisk støtte består av reparasjoner eller bytte av alle deler på sykkelen unntatt rammen. Reservedeler og verktøy må holdes innenfor de angitte servicesonene.

Reparasjoner og bytting av deler kan utføres av deltakeren selv eller ved hjelp av en lagkamerat, lagets serviceteam eller arrangørens servicepersonell. Utenfor de angitte servicesonene er teknisk assistanse kun tillatt mellom ryttere som er medlem av samme klubb, team eller landslag. Utøvere som assisterer hverandre underveis må kjøre i samme klasse med samme startidspunkt. Ryttere kan ha med verktøy og reservedeler så langt dette ikke medfører fare for rytteren selv eller andre deltakere.

 

Lagkonkurranse: Deltakere kan kun delta i enten klubb eller lag/bedriftsklasse. Ved dobbelt registrering vil deltaker representere klubb i lagkonkurransen. Lagkonkurransen gjelder kun i tur og elite klasser.

Klubb = Sykkelklubb tilsluttet NCF

Lag/bedrift = øvrige lag, klubber og bedrifter.

 

Deltakere som ikke følger rittreglene kan bli diskvalifisert.

 

Hovedsponsorer